Medicine Box, Medicine Box direct from Guangzhou Baobang Paper-Plastic Products Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Guangzhou Baobang Paper-Plastic Products Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Giấy Túi Xách, Poly Túi Bưu Phẩm, Linh Hoạt Bao Bì, Nhựa Túi Mua Sắm, Sinh Thái Thân Thiện Túi Xách, poly Bưu Phẩm, Ủ Phân Hủy Sinh Học Túi Xách, Bao Bì Thực Phẩm, Không Dệt Mua Sắm Túi Xách
Thứ tự xếp hạng2 phổ biến nhất trong Dùng Một Lần TấmCompetitive OEM factoryOn-site material inspectionSupplier assessment proceduresYears in industry(7)
Không có kết quả phù hợp.